Ordensregler

Sorgenfri Slotshave

  • Du må ikke cykle eller bruge eldrevent køretøj som segway, skateboard eller løbehjul i haven

  • Du må ikke grille eller lave bål
  • Din hund er velkommen, hvis du har den under fuld kontrol
  • Du må ikke trække din kano på land i haven
  • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
  • Du må ikke færdes på isen på havens søer og åløb
  • Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis
  • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
  • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
  • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 02. august 2022