Søfortet Trekroner

Besøg Søfortet Trekroner ved indsejlingen til Københavns Havn.

I kasematterne er der film om krudt, kugler og kanoner fra Slaget på Reden i 1801. Søofficeren og sommergæsten står klar til at fortælle om søfortets historie: Fra slagmark til udflugtssted. Besøg caféen og hold dit arrangement her.

Trekroner fungerer i dag som et dejligt udflugtsmål og rekreativt område i bekvem sejlafstand fra København og lige ud for Langelinie.

Da staten købte Trekroner i 1984 henlå den kunstige ø og bygningerne i dybt forfald, og et stort restaureringsprojekt blev igangsat. Først og fremmest blev de ydre beklædningsmure istandsat, og øens oprindelige profil blev genskabt. De røde bygninger blev restaureret, og der foregår stadig løbende istandsættelser og vedligeholdelse.

Kasematbygningen er gennem de sidste fem år blevet istandsat i det ydre, og senest er de gamle porte, vinduer, døre og lemme blevet rekonstrueret.

Trekroner indgår som ét af de centrale formidlingssteder i projektet Københavns Befæstning, der blev gennemført i et samarbejde mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen. Kasematbygningen skal fremover kunne anvendes til forskellige formidlingsaktiviteter og udstillingsformål i tilknytning til projektet.

Det første Trekroner

København blev for første gang angrebet fra søsiden i 1700. Forskrækkelsen over bombardementet blev starten til anlæggelsen af en søbefæstning. Det første anlæg var en kunstig ø, som blev dannet ved at sænke et antal udtjente orlogsskibe i indsejlingen til København. Det ene fartøj hed Trekroner. Herfra kunne hovedstaden forsvares mod fjendtlige flådeangreb i en tid, hvor Danmark lå i næsten konstant krig med Sverige. Anlægget gik dog hurtig til og blev opgivet i 1732.

Trekroner anlægges

Anlæggelsen af det nuværende søfort et par hundrede meter længere mod syd begyndte i 1787, men processen med at fylde en kraftig trækonstruktion op med jord og affald var dog langsommelig. Fortet spillede en betydelig rolle i slaget på Rheden i 1801, selv om det slet ikke var bygget færdigt.

Med englændernes bombardement af København i 1807 og det efterfølgende tab af flåden blev søbefæstningen endnu vigtigere, men først i 1818 tillod landets økonomi, at man påbegyndte en udbygning af Trekroner. Bolværkerne af træ blev forstærket med granitmure, omkring indsejlingen til fortet blev opført brystningsmure med skydeskår, og der blev opstillet faste kanoner. I 1830-erne blev de to røde kasernebygninger, der flankerer indsejlingen, opført. Den sydlige bygning var forbeholdt officererne, mens de menige soldater boede i den nordlige.

Betonbygninger

I årene efter nederlaget til tyskerne 1864 blev Trekroner igen forstærket. Kasematbygningen bagest på øen, ammunitionslagre, batterier og en søminestation blev bygget i et dengang helt nyt materiale: Beton. Fyrtårnet er en af de ældste jerntårne i Danmark.

Omkring 1870 havde fortet stort set fået sin nuværende form, og det kom til at indgå i den befæstningsring af sø- og landforter, volde, kanaler og oversvømmelsesområder, der blev lagt omkring København fra 1886 til 1918.

Under første verdenskrig var Trekroner bemandet med 750 soldater, men efter krigen havde det i lighed med resten af Københavns befæstning mistet sin militære betydning. Trekroner blev derefter kun brugt til øvelser, og i 1932 opgav militæret det helt.

Nyere historie

I en kort årrække fra 1934-39 fungerede Trekroner som populært udflugtsmål og forlystelsessted for københavnerne. Med krigsudbruddet var dét slut, og fortet blev igen militært område, da tyske soldater rykkede ind på øen i 1940.

Efter Anden Verdenskrig lå Trekroner ubenyttet hen i næsten 40 år med et voldsomt forfald til følge. I 1984 købte staten søfortet af Københavns Havnevæsen for et symbolsk beløb: 3 kr.! Samme år blev anlægget fredet.

Opdateret 07. november 2019

Besøg Søfortet Trekroner

Hent folder til print

Download og print folder om Søfortet Trekroner. Folderen indeholder kort over befæstningen og beskrivelser af de vigtigste seværdigheder på fortet.
Download folder