Ordensregler

Rosenborg (Kongens Have)

 • Vis hensyn og respekter de andre gæster i haven 
 • Det er kun tilladt at spille dæmpet musik uden brug af forstærkere, Bluetoothhøjtalere, ghettoblastere og lignende 
 • Vi gør opmærksom på, at vagterne i haven bærer videokamera 
 • Personer, der skaffer sig adgang til haven uden for åbningstiden, vil blive politianmeldt 
 • Du må ikke cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul i haven
 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Din hund er velkommen - når den er i snor, og kun på stier og græs 
 • Benyt gerne græsset til at sidde på, men ikke med festivalstole eller andet lignende campingudstyr 
 • Hjælp os med at holde haven ren - smid affald i affaldsspandene
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Du må ikke gå på løgplænerne
 • Du må ikke klatre i havens træer og buske
 • Du må ikke ride i haven
 • Du må ikke fiske eller sejle i voldgraven
 • Du må ikke færdes på isen i voldgraven
 • Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis
 • Husk at samle op efter din hund
 • Du er velkommen til at spille bold på de arealer, der er angivet på ordenstavlerne
 • Du skal rette dig efter opsynets anvisninger
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 02. august 2022