Ordensregler

Rosenborg (Kongens Have)

 • Vis hensyn og respekter de andre gæster i haven 
 • Det er kun tilladt at spille dæmpet musik uden brug af forstærker, højtaler, soundbox eller lignende 
 • Vi gør opmærksom på, at vagterne i haven bærer videokamera 
 • Personer, der skaffer sig adgang til haven uden for åbningstiden, vil blive politianmeldt 
 • Du må ikke cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul i haven
 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Din hund er velkommen - når den er i snor, og kun på stier og græs 
 • Benyt gerne græsset til at sidde på, men ikke med festivalstole eller andet lignende campingudstyr 
 • Hjælp os med at holde haven ren - smid affald i affaldsspandene
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Du må ikke gå på løgplænerne
 • Du må ikke klatre i havens træer og buske
 • Du må ikke ride i haven
 • Du må ikke fiske eller sejle i voldgraven
 • Du må ikke færdes på isen i voldgraven
 • Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis
 • Husk at samle op efter din hund
 • Du er velkommen til at spille bold på de arealer, der er angivet på ordenstavlerne
 • Du skal rette dig efter opsynets anvisninger
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven. Som droneoperatør skal du være opmærksom på, at flere af Slots- og Kulturstyrelsens haver omfatter arealer der af Trafikstyrelsen betegnes som sikringskritiske områder, og dermed kræver særskilt tilladelse fra Trafikstyrelsen for at operere på området.

  Tjek derfor altid hjemmesiden www.droneregler.dk, og ansøg via samme side i god tid, for at undgå uforudsete problemer.

 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 27. november 2023