Nyborg Slot

Det nuværende Nyborg Slots historie går tilbage til omkring år 1200.

Det kraftige, lavstammede tårn og kælderetagen i slotsbygningen er rester af det oprindelige borganlæg, der var omgivet af en 1,5 m tyk ringmur med halvrunde hjørner.

Mødested for Danehoffer

Borgen blev på grund af sin centrale beliggenhed mødested for de såkaldte Danehoffer, møder mellem kongen og rigets gejstlige og verdslige stormænd, gennem ca. 200 år, indtil Erik af Pommern gjorde København til hovedstad.

Fra borg til slot

Borgen blev udvidet op igennem århundrederne og ændrede under Christian 3. midt i 1500-tallet karakter til slot. Under svenskekrigene i 1658-59 led Nyborg Slot så store skader, at det mistede sin status som kongebolig, og dermed begyndte slottets forfald. Forfaldet standsede først i 1900-tallet, hvor ruinen blev restaureret.

Opdateret 29. juli 2019

Fakta

Areal: 3.486 m2 
Opført: 1100-tallet
Adgang: Slottet er åbent for offentligheden

Besøg slottet

Nyt projekt om udvikling og formidling af Nyborg Slot og by

Et nyt, stort projekt skal genskabe forståelsen af Nyborg Slot og byen Nyborg som hele Danmarks middelalderhovedstad. Stedets unikke kulturarv skal bringes i spil til glæde for stedets borgere og besøgende.

Læs mere om projektet