Ordensregler

Kronborg

  • Du må ikke grille eller lave bål
  • Din hund er velkommen, når den er i snor
  • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
  • Du må ikke gå på skråninger og i beplantninger 
  • Du må ikke fiske i voldgraven
  • Du må ikke bade i voldgraven
  • Du må ikke færdes på isen i voldgraven
  • Opsætning af pavillon, telt, borde og stole kræver tilladelse
  • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
  • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrselsen for at flyve med drone i anlægget
Opdateret 14. oktober 2021