Ordensregler

Gråsten Slotshave

  • Du må ikke cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul i haven

  • Du må ikke grille eller lave bål
  • Hunde har ingen adgang i Den Kongelige Køkkenhave, men din hund er velkommen i resten af Gråsten Slotshave, når den er i snor.
  • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
  • Du må ikke gå på løgplænerne
  • Du må ikke færdes på isen på havens søer og damme
  • Du må ikke ride i haven
  • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
  • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 26. juli 2022