Ordensregler

Frederiksborg, Landskabshaven

 • Du må ikke benytte musikanlæg med forstærkere
 • Hjælp os med at holde haven ren - smid affald i affaldsspandene
 • Du må kun cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul på de markerede stier (se kort)
 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Din hund må ikke medtages i den genskabte del af Barokhaven (se kort over Barokhaven)
 • Din hund er velkommen, men den skal være i snor i den resterende del af Barokhaven/frugthaverne samt på slotsområdet 
 • Din hund er velkommen i Lille Dyrehave, Indelukket og Jægerbakken så længe, du har den under fuld kontrol
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Du må ikke fiske eller sejle på havens søer, damme eller kanaler
 • Du må ikke færdes på isen på havens søer, damme og kanaler.
 • Stierne sneryddes og gruses ikke.
 • Du må ikke ride, køre knallert eller andre motorkøretøjer
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen

Frederiksborg, Barokhaven:

 • Du må ikke benytte musikanlæg med forstærkere 
 • Hjælp os med at holde haven ren - smid affald i affaldsspandene
 • Du må ikke cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, scateboards eller løbehjul i haven

 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Du må ikke tage din hund med i den genskabte del af Barokhaven. I den øvrige del af Barokhaven skal den være i snor (se kort)
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Du må ikke gå på skråninger og i beplantninger 
 • Du må ikke gå på løgplænerne
 • Stierne sneryddes og gruses ikke.
 • Du må ikke fiske eller sejle på havens søer, damme eller kanaler
 • Du må ikke færdes på isen på havens søer, damme og kanaler.

 • Du må ikke ride, køre knallert eller andre motorkøretøjer
 • Du må ikke spille bold i Barokhaven
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 14. oktober 2021