Ordensregler for Søndermarken

Søndermarken

 • Du må ikke cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul i haven
 • Du må ikke fodre dyrene i haven 
 • Du må ikke benytte musikanlæg med forstærkere
 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Din hund er velkommen, og den skal være i snor udenfor de særligt afmærkede fritløbsområder. Din hund må ikke bade i havens søer og springvand
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis
 • Du må ikke fiske eller sejle på havens søer, damme eller kanaler
 • Du må ikke færdes på isen på havens søer, damme og kanaler.

 • Du er velkommen til at spille bold på de arealer, der er angivet på havens velkomstskilte
 • Opsætning af pavillon, telt, borde og stole kræver tilladelse
 • Du skal rette dig efter opsynets anvisninger
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 25. april 2022