Ordensregler for Frederiksberg Have

Frederiksberg Have

 • Du må ikke cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul i haven

 • Du må ikke fodre dyrene i haven 
 • Du må ikke benytte musikanlæg med forstærkere
 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Din hund er velkommen, når den er i snor
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Du må ikke gå på skråningerne foran slottet
 • Du må ikke gå på løgplænerne
 • Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis.
 • Du må ikke færdes på isen på havens søer, damme og kanaler.

 • Du må ikke fiske eller sejle på havens søer, damme eller kanaler
 • Du er velkommen til at spille bold på de arealer, der er angivet på havens velkomstskilte
 • Opsætning af pavillon, telt, borde og stole kræver tilladelse
 • Du skal rette dig efter opsynets anvisninger
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen

Det Kinesiske Lysthus 

 • Cykler, el-løbehjul og løbehjul må ikke medbringes 
 • Hunde er ikke tilladte 
 • På grund af brandfare er rygning, grill og bål ikke tilladt 
 • Man må kun opholde sig på øen forplads, stien til lysthuset og på de slåede græsstier. Ophold og færdsel udenfor disse arealer er ikke tilladt
 • Man må ikke plukke, opgrave eller afskære blomster eller på anden måde beskadige øens planter, buske og træer 
 • Det er ikke tilladt at sidde på hegnet ved forpladsen
Opdateret 02. august 2022