Ordensregler

Fredensborg Slotshave

  • Du må kun cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul på de markerede stier (se kort)
  • Du må kun grille og lave bål på bålpladsen ved Mindestenen
  • Din hund er velkommen, når den er i snor
  • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
  • Du må ikke ride, køre knallert eller andre motorkøretøjer
  • Du må ikke færdes på isen på havens søer og damme. 
  • Stierne sneryddes og gruses ikke.
  • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
  • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
  • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen 
Opdateret 14. oktober 2021