Ordensregler

Bernstorff Slotshave 

 • Du må kun cykle eller bruge eldrevne køretøjer som segways, skateboards eller løbehjul på de markerede stier (se kort)
 • Du må ikke grille eller lave bål
 • Din hund er velkommen, hvis du har den under fuld kontrol. Den må ikke tages med i Avlsgårdens Have, Gartneriet og Rosenhaven, og den skal være i snor i Frugthaverne, ved aktivitetspladsen og i Køkkenhaverne
 • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
 • Du må kun ride på havens ridebane
 • Du må ikke færdes på isen på havens søer og damme
 • Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis
 • Du må ikke fodre dyrene i haven
 • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
 • Du skal have særlig tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i slotshaven
 • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 14. oktober 2021