Ordensregler

Aalborghus anlæg

  • Du må ikke cykle i anlægget
  • Du må ikke grille eller lave bål
  • Din hund er velkommen, når den er i snor
  • Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes
  • Opsætning af pavillon, telt, borde og stole kræver tilladelse
  • Salg af varer må ikke finde sted uden tilladelse
  • Du skal have særlig tilladelse fra Styrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen for at flyve med drone i anlægget
  • For at afholde møder og arrangementer skal du indhente tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
Opdateret 28. oktober 2021