Tak, fordi du ikke fodrer dyrene

Vandkvaliteten i Frederiksberg Haves og Søndermarkens søer og kanaler er de senere år blevet dårligere og dårligere. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen sat gang i en indsats, der skal forbedre vandkvaliteten i de to haver.

Rent vand giver sunde dyr

Slots- og Kulturstyrelsens indsats sker i et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening København og Naturvejlederne i Frederiksberg Kommune, og målet er, at havernes gæster holder op med at fodre havens dyr.

Det er nødvendigt for at få en bedre økologisk tilstand i havernes søer og det omfattende kanalsystem i Frederiksberg Have, som er en forudsætning for at skabe bedre levebetingelser for havernes dyreliv, opnå en større mangfoldighed af arter og en mere balanceret tilstand i dyrelivet.

Den altoverskyggende årsag til havernes ringe vandkvalitet er den omfattende fodring af havens dyr. For at sikre vandmiljøet, er det derfor nødvendigt at indføre et forbud mod fodring af havernes dyr.

Hvis indsatsen skal lykkes, er det nødvendigt, at havernes gæster ikke fodrer fisk, fugle og andre dyr med brød, frø og madrester. For når man fodrer dyrene, så stiger mængden af kvælstof og fosfor i vandmiljøet, da indholdet af næringsstoffer i vandet stiger i takt med en overophobning af dyreekskrementer og brødrester.

Derfor skal man ikke fodre dyrene

Når man tilføjer næring i form af eksempelvis brød til havernes vandmiljøer, så medfører det uklart, ildelugtende, iltfattigt og algefyldt vand, og det er de færreste planter og dyr, der kan leve i et vandmiljø plaget af iltsvind.

 • Brød er gift for vandkvaliteten, og svaner, ænder og gæs lever naturligt af græs, snegle og vandplanter – ikke brød.
 • Der er rigelig føde i haverne, så fuglene kan sagtens klare sig i de kolde vintermåneder.
 • Der er rigelig føde til fisk i kanaler og søer.
 • Fodringspladser og store fugleflokke gør det nemt for fuglesygdomme at sprede sig.
 • Brød, frø og madrester giver rotter fri adgang til føde.

Det er ikke synd for dyrene

Dansk Ornitologisk Forening København siger om indsatsen, at fodring som udgangspunkt er en større fornøjelse for os mennesker, end det er en nødvendighed for fuglene, for ofte klarer fuglelivet sig bedre uden vores hjælp.

Fodring af fugle i og ved vandet efterlader store mængder uønsket næring i vandet, og det medfører en kraftig forurening af lige netop det vand, som mange af havernes fugle lever i.

Derfor skal man ikke fodre dyrene

Når man tilføjer næring i form af eksempelvis brød til havernes vandmiljøer, så medfører det uklart, ildelugtende, iltfattigt og algefyldt vand, og det er de færreste planter og dyr, der kan leve i et vandmiljø plaget af iltsvind.

 • Brød er gift for vandkvaliteten, og svaner, ænder og gæs lever naturligt af græs, snegle og vandplanter – ikke brød.
 • Der er rigelig føde i haverne, så fuglene kan sagtens klare sig i de kolde vintermåneder.
 • Der er rigelig føde til fisk i kanaler og søer.
 • Fodringspladser og store fugleflokke gør det nemt for fuglesygdomme at sprede sig.
 • Brød, frø og madrester giver rotter fri adgang til føde.

Lovgivning

Slots- og Kulturstyrelsen har en forpligtelse til at sikre, at vandkvaliteten i Frederiksberg Have og Søndermarken er god, for vandområderne i haverne er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, som betyder, at man ikke må forringe eller ødelægge vandmiljøerne som levesteder for planter og dyr.

Vidste du, at...?

 • 1 kilo tørt brød forurener lige så meget som 500 liter kloakvand?
 • Dyrenes Beskyttelse tager ud i haver og parker og fodrer dyrelivet, hvis Danmark bliver ramt af isvinter, ekstrem kulde og store snemængder?

Tak

Vi håber, at alle gæsterne i Frederiksberg Have og Søndermarken vil hjælpe med at forbedre vandmiljøet i havernes søer og kanaler, så haverne kan blive et grønt frirum både til vands og på landjorden.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)