Genskabelse af Brede Allé

Det 250 år gamle barokanlæg Brede Allé i slotshaven ved Fredensborg Slot har i årene 2009 – 2013 gennemgået en omfattende restaurering, hvormed en væsentlig del af 1700-talsanlægget med dets mange skulpturer er genopstået i al sin pragt.

Anlægget var efter mange år ved at være udlevet. Mosbegroede figurer med udviskede ansigtstræk. Hullede rækker af gamle, krogede træer. Det var det syn, der indtil projektet blev påbegyndt i 2009 mødte slotsparkens gæster.

Efterhånden var risikoen for stor for, at et af de 250 år gamle træer slap sit tag i undergrunden og lagde sig over stier, plæner, skulpturer og ikke mindst tilfældigt forbipasserende. 

Forud for genskabelsen af Brede Allé og parterret, dvs. det halvcikelformede areal med stier og lave takshække foran slottet, havde indsatsen i mange år først og fremmest været at fælde de mest medtagne træer og nedtage de skulpturer, der truede med kollaps. Der var langt fra Frederik 5.s stolte barokhave.

Nu på niveau med andre store eurpopæiske haver

I 2009 iværksatte Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme projektet med at genoprette Brede Allé. Målet var at genskabe de grundlæggende strukturer fra barokhavens anlæggelse, og i særdeleshed de ændringer, den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin og den danske billedhugger Johannes Wiedewelt lod udføre i 1760’erne.

Siden da er de gamle allétræer blevet udskriftet, Wiedewelts skulpturer restaureret eller genhugget og parterret er blevet gendigtet.

Yderligere blev to markante haverum i umiddelbar tilknytning hertil, ”ballonpladsen” og ”vinhøsten” genskabt. Resultatet er et barokanlæg, der kan matche andre store europæiske slotshaver.

Brede Allé - et af Danmarks største barokanlæg 

Et af de mest markante elementer i Fredensborg Slotshave er hovedaksen Brede Allé, som udgår fra parterret foran slottets havesal.  

Hele anlægget blev udformet i et tæt samspil mellem den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin og den danske billedhugger Johannes Wiedewelt.  

Brede Allé var i sine velmagtsdage et imponerende syn med sine dobbelte rækker af allétræer, flader af grus og græs i kunstfærdige mønstre samt pragtfulde skulpturer og overdådige monumenter. Efter mange års forfald står Brede Allé nu genskabt i al sin pragt.

Ny bog om Fredensborg Slot og slotshave

Denne rigt illustrerede bog følger Fredensborg Slot og Slotshavens udvikling, fra opførelsen i 1720’erne og frem til den storslåede restaurering af haveanlægget i 2013. 

Genskabelsen har omhandlet:

  • Parterrret foran slottet 
  • Havens hovedallé Brede Allé, der er en dobbeltallé, som markerer anlæggets hovedakse
  • To grønne kabinetter, dvs. to haverum, der er med til at danne rammer om parterret 
  • Skulpturerne i anlægget

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)