Slotshaver

Slots- og Kulturstyrelsen driver i alt 500 hektar haver. De fleste af haverne er åbne for besøgende.

Slotshaverne afspejler med hver deres særlige stilistiske træk de forskellige historiske perioder, som har hersket. Læs mere om haverne og deres historie nedenfor.

Foruden slotshaverne driver styrelsen også Det Kongelige Biblioteks Have og Amaliehaven.

Hold arrangement

Det er muligt at leje haverne til arrangementer og events. Dette kræver en særlig aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Kontakt slotshave@remove-this.slks.dk, eller læs mere om mulighederne for at afholde et arrangement

Opdateret 07. juni 2021