Ledigt butikslejemål i Ndr. Kronværksbygning

SLKS har de sidste år været i gang med at udvikle lejemålene omkring Kronborg, så bygningerne, deres anvendelse og de kulturtilbud, de giver til publikum, skaber et attraktivt kulturmiljø. 

I Ndr. Kronværksbygning er der et ledigt butikslejemål, beliggende i gavlen ud mod Kronværksporten. Lejemålet består af 3 rum, uden adgang til vand. Lejemålet kan anvendes til kontor eller andet kreativt erhverv med butiksfront.

Lejevilkår for lejemålet:

 • Ikrafttrædelse: Snarest
 • Lejemålet overtages ny istandsat
 • Lejemålet er på 80,0 m²
 • Lejeaftalen er tidsbegrænset i en periode på 5 år, men kan efter konkret vurdering og forhandling forlænges
 • Lejen er fastsat til 1.072,00 kr. per kvadratmeter
 • Depositum: Svarende til 4 måneders leje
 • Lejer betaler alt forbrug tilknyttet lejemålet, hvor det er muligt tilmeldes lejer direkte til forsyningsselskabet
 • Lejer betaler andel af skatter og afgifter til lejemålet
 • Lejer betaler andel af bortskaffelse af virksomhedsaffald
 • Leje mm. betales kvartalsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober
 • Lejen reguleres årligt med ændringen i nettoprisindekset, dog minimum 2%
 • Ved indgåelse af lejekontrakt betales depositum, leje mm for indeværende kvartal
 • Udlejer er ikke frivilligt momsregistreret for udlejning
 • Udlejer har ansvaret for det udvendige bygningsvedligehold samt vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Lejer har ansvaret for det indvendige bygningsvedligehold og vedligeholdelse af særinstallationer og inventar
 • Bygningerne er fredet, hvorfor der ikke kan fortages ændringer i bygningens rumindretning.

Fremvisning er mulig efter aftale med ejendomsassistent Martin Schrøder-Jensen på tlf. 41 10 55 81 eller mail msj@remove-this.slks.dk.

Forventede årlige udgifter til lejemålet:

 • Leje: kr. 85.760.00
 • Skatter og afgifter: 4.304,12
 • Varme: Aconto kr. 10.000,00
 • Renovation: kr. 733,39
 • Depositum: kr. 28.586,66

Ansøgninger kan sendes til Ejendomsadministrator Martin Elmgaard på Kronvaerket@remove-this.slks.dk senest 21. maj 2023. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om, hvordan det forventes at lokalerne skal bruges, hvornår vil lokalerne blive brugt, evt. åbningstider, samt uddybelse af motivationen for at søge lejemål i Kronværksbyen.

Slots- og Kulturstyrelsen er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne ansøgninger og eventuelt se bort fra dem alle. Ligeledes forbeholder styrelsen sig retten til løbende at forhandle/indgå aftaler med interesserede.

Opdateret 12. maj 2023