Lejemål i Søndre Kronværksbygning

Den historiske Kronværksbygning er beliggende lige ved indgangsporten til slotsanlægget og danner den forplads, hvor besøget på Kronborg starter.

I Søndre Kronværksbygning er det ledige lejemål placeret i stueetagen. Lejemålet har indgang fra Kronborgs hovedstrøg, og det skal anvendes til kreativt kontor/kunsthåndværk/værksted/udstilling/galleri eller lignende. Lejemålet har et rum samt køkken- og toiletfaciliteter, i alt 61 m². 

Lejevilkår

 • Ikrafttrædelse: 1. juli 2021
 • Lejemålet overtages vel vedligeholdt
 • Lejemålet inkl. andel af fællesarealer er på 61 m²
 • Lejeaftalen er tidsbegrænset i en periode på 5 år, men kan efter konkret vurdering og forhandling forlænges
 • Lejen er fastsat til 780,00 kr. per kvadratmeter pr. år
 • Ved udadvendt anvendelse træffes særskilt aftale om åbningstider
 • Depositum: Svarende til 4 måneders leje
 • Lejer betaler alt forbrug tilknyttet lejemålet
 • Lejer betaler andel af skatter og afgifter til lejemålet
 • Leje mm. betales kvartalsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober
 • Lejen reguleres årligt med ændringen i nettoprisindekset, dog minimum 2%
 • Ved indgåelse af lejekontrakt betales depositum, leje mm for indeværende kvartal
 • Udlejer er ikke frivilligt momsregistreret for udlejning
 • Udlejer har ansvaret for det udvendige bygningsvedligehold samt vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Lejer har ansvaret for det indvendige bygningsvedligehold og vedligeholdelse af særinstallationer og inventar 
 • Bygningerne er fredet, hvorfor der ikke kan fortages ændringer i bygningens rumindretning.
 • Fremvisning er mulig efter aftale med ejendomsassistent Martin Schrøder-Jensen på tlf. 41 10 55 81 eller mail msj@slks.dk

Forventede årlige udgifter til lejemålet

 • Leje: kr. 47.580,00
 • Skatter og afgifter: Kr.  3.248,05 
 • El: Betales direkte til forsyningsselskabet
 • Vand: Aconto kr. 1.200,00
 • Varme: Aconto kr. 15.000,00
 • Depositum: kr. 15.860,00

Ansøgninger kan sendes til Ejendomsadministrator Kristina Huelin Johansen på Kronvaerket@slks.dk senest søndag d. 23. maj 2021. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om, hvordan det forventes at lokalerne skal bruges, hvornår vil lokalerne blive brugt, evt. åbningstider, samt uddybelse af motivationen for at søge lejemål i Kronværksbyen.

Opdateret 12. maj 2021

Bilag

Se oversigt over lejemålet her