Vi sparer på energien

Som ansvarlig for bygningsdriften af en række kulturinstitutioner samt slotte og slotshaver, har Slots- og Kulturstyrelsen en vigtig opgave med tiltag, der sparer på energien.

Kulturejendomme

På kulturinstitutionerne reducerer vi opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det er muligt og teknisk egnet. Ligeledes inddrages medarbejderne i arbejdet med, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen.

Vi slukker for alt unødvendig belysning i bygninger samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer m.v.. Der kan være steder, der af hensyn til bevaring og sikring af kulturarven undtages.

Slotshaverne

I slotshaverne har vi slukket for springvandene tidligere end normalt, inden vinteren og frosten sætter ind. Eksempelvis er vandfaldet i Frederiksberg have allerede blevet slukket.

Også kulturbelysning, det vil sige oplysning af monumenter og mindesmærker, samt udendørs belysning på toiletter slukkes.

I driftsbygninger, vagtstuer og mandskabsrum er temperaturen også sænket.

Energibesparelser på vores slotte

Alle myndigheder og institutioner skal reducere driftstiden for bygningernes varme og ventilation, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet. Slots- og Kulturstyrelsen har med hjælp fra eksperter fra Nationalmuseet identificeret, hvor der bedst kan sættes ind, og styrer nu efter fugtighedsniveauet i stedet for en konkret temperatur. Fremover styrer vi således efter ikke at overstige en indvendig relativ luftfugtighed på 70 procent på styrelsens ubeboede slotte. Dette indebærer, at vi varmer mere op i fugtige ydersæsoner, men varmer betydeligt mindre op i de tørre vintermåneder, hvilket forventes at resultere i et væsentligt reduceret energiforbrug.

Fakta

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for en række af statens slotte, haver og ejendomme, hvilket i alt udgør ca. 800.000 m2 bygninger og 500 hektar haveanlæg. Indeholdt i denne portefølje er også en række kulturinstitutioners ejendomme, hvor styrelsen har ansvar for vedligeholdet.

Dermed har vi også en vigtig opgave med at sikre tiltag, der er med til at spare på energiforbruget.