Slotte under civillisteloven

Slots- og Kulturstyrelsen varetager driften af de statslige slotte, som anvendes af Kongehuset gennem civillisteloven.

En række af de slotte og haveanlæg, som ejes af staten, står til rådighed for det danske kongehus via civillisteloven. Loven fastsætter retningslinjer for fordeling af ansvar og økonomi imellem staten og civillisten. Civillisteloven omfatter følgende slotte og slotsområder:

  • Amalienborg
  • Christiansborg Slot: De Kongelige Repræsentationslokaler, Ridebaneanlægget og slotskirken
  • Fredensborg Slot og Slotshave
  • Sorgenfri Slot og Slotshave
  • Graasten Slot og Slotshave
  • Eremitageslottet

Drift og vedligehold af slotte og haver under civillisten

Som hovedregel gælder det, at Slots- og Kulturstyrelsen står for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, mens civillisten står for den indvendige vedligeholdelse. Den nøjagtige ansvarsfordeling fremgår af: Administrationsgrundlag af 20. januar 2000 (pdf)

Statsinventarieudvalget

Statsinventarieudvalget fører tilsyn med statsinventaret i civillisteslottene. Nedenstående bekendtgørelse beskriver overordnet udvalgets sammensætning, opgaver og økonomi.

Bekendtgørelse om statsinventar i civillisteslottene
BEK nr. 172 af 05/03/2003

Opdateret 15. februar 2019