Restaurering og bevaring

Slots- og Kulturstyrelsen sikrer bevaringen af Danmarks mest markante og vigtigste kulturhistoriske bygninger, så de kan opretholde deres unikke status og give mening for danskerne - både i nutiden og i fremtiden.

Slots- og Kulturstyrelsen er som bygherre på alle projekter en vidende og professionel part i bevaringsarbejdet, der har indgående kendskab til bygningernes historie, bevaringsværdier og vedligeholdelsestilstand. 

For at understøtte restaureringsarbejdet har styrelsen - udover restaureringsarkitekter og konstruktører -, også en række fagspecialister indenfor for eksempelvis skulptur, stenhuggerarbejder, natursten, arkivstudier, projektering, tegningsadministration, arbejdsmiljø, brand, sikring, energi og teknik ansat.

Genopretnings- og udviklingsprojekter

I forbindelse med større genopretnings og udviklingsprojekter på slottene varetager Slots- og Kulturstyrelsen projektledelsen. 

Projektet med Nyborg Slot og Hofteatret på Christiansborg Slot er eksempler på projekter, hvor Slots- og Kulturstyrelsen varetager alle bygherreopgaverne, herunder blandt andet planlægning, økonomistyring, afholdelse af arkitektkonkurrencer og samarbejde med rådgivere om projektering og gennemførelse af selve byggeriet.

Når Slots- og Kulturstyrelsen, som ejer af en ejendom, ønsker at foretage bygningsarbejder på fredede bygninger eller fortidsminder, skal styrelsen på linje med andre ejere af fredede bygninger, have tilladelse til byggeriet eller dispensationer efter eksempelvis bygningsfredningsloven eller museumsloven.

Styrelsen gennemfører digitale udbud på alle projekter, hvilket sikrer en sikker og effektiv proces for både bygherre og leverandører. 

Læs mere om aktuelle bygge- og udviklingsprojekter

Læs mere om styrelsens myndighedshabilitet

Særlige kompetencer inden for natursten

Slots- og Kulturstyrelsen har særlige kompetencer inden for natursten, herunder billedhugger- og stenhuggerarbejder. Natursten er et meget brugt materiale på slottene, da det let kan formes, så man kan skabe skulpturer, kunstværker og udsmykninger på bygninger. 

Naturstensarbejder forgår på en lang række af Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme og især på Frederiksborg Slot, Kronborg, Amalienborg og Fredensborg Slot. 

I Fredensborg Slotshave har Slots- og Kulturstyrelsen gennemført et større projekt i Brede Allé, hvilket indebar restaurering og nyhugning af skulptøren Johannes Wiedewelts skulpturer. 

Bygningshistoriske gennemgange

Der er udarbejdet bygningshistoriske gennemgange af en række af styrelsens bygninger. Rapporterne udarbejdes typisk i forbindelse med et restaureringsprojekt, og de danner en del af grundlaget for beslutning om restaureringsholdning og -strategi.

Hent rapporterne i publikationsarkivet.

Opdateret 02. september 2022