Arbejdsmiljø

Slots- og Kulturstyrelsen lægger stor vægt på at være en ansvarlig bygherre, som vægter et sikkert og sundt arbejdsmiljø højt.

I Slots- og Kulturstyrelsens arbejdes der med en vision om nul ulykker (Vision Zero), der går ud på, at alle skal tage ansvar, så der skabes trivsel, et sundt arbejdsmiljø og en kultur, hvor ulykker forebygges, og hvor man tager ved lære, hvis uheldet alligevel er ude.

Krav til eksterne samarbejdspartnere og styrelsen selv

Slots- og Kulturstyrelsen har en arbejdsmiljøpolitik, hvor der stilles krav til eksterne samarbejdspartnere såvel som til styrelsen selv. Der er en forventning om, at alle arbejder aktivt for at efterkomme kravene.

Arbejdsmiljøpolitikken og Vision Zero er forankret hos ledelsen i Slots- og Kulturstyrelsen, og styrelsen har en projektmodel, hvori ledelsen af arbejdsmiljøarbejdet på bygge-, have- og teknikprojekter er integreret.

Uddannelse og ansvar

Alle relevante medarbejdere, projektchefer og enhedschefer uddannes i arbejdsmiljøansvar og håndtering heraf. Derudover har styrelsen en intern projektleder for arbejdsmiljøkoordinator ansat, så der sker en løbende udvikling og opdatering af både systemer og medarbejdere. Samtidig giver det mulighed for, at der altid kan ske sparring på de enkelte bygge- og anlægsprojekter.

Slots- og Kulturstyrelsens arbejdsmiljøpolitik

Det er Slots- og Kulturstyrelsens ambition, at alle håndværkere, drift- og vedligeholdelsesmedarbejdere, gartnere og andre udførende på styrelsens projekter kan bevare et godt helbred til glæde for dem selv, deres familier, Slots- og Kulturstyrelsen og i sidste ende for samfundet.

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder med en vision om nul-ulykker (Vision Zero). I praksis betyder det, at styrelsen forventer, at alle internt som eksternt arbejder aktivt for at integrere et sikkert og sundt arbejdsmiljø i alle styrelsens aktiviteter, der udover at opfylde lovgivningen også forbedrer produktiviteten.

Med afsæt i arbejdsmiljøpolitikken ønsker Slots- og Kulturstyrelsen at indtage en position blandt de fremmeste bygherrer indenfor arbejdsmiljø, som:

  • andre gerne vil lære af
  • dygtige håndværkere helst vil arbejde for
  • spreder positiv udvikling i branchen

Hent Arbejdsmiljøpolitik bygge- og anlægsprojekter (pdf)

Opdateret 01. februar 2019