Det restaurerer vi

Restaurering af historiske bygninger og slotte er en Slots- og Kulturstyrelsens vigtigste opgaver. Gennem restaurering bevarer vi bygningerne, så kommende generationer også kan få glæde af vores kulturarv.

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at vedligeholde og restaurere en lang række af Danmarks mest markante og vigtigste kulturhistoriske bygninger som for eksempel Amalienborg Slot, Bernstorff Slot, Kronborg Slot, Frederiksborg Slot, Koldinghus, Eremitageslottet og Rosenborg Slot. 

Det kræver stor ekspertise at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger. Derfor er der også ansat både arkitekter, bygningssagkyndige, skulptører og andre restaureringseksperter, der sikrer, at bygninger, skulpturer og anlæg bliver vedligeholdt og restaureret.

Læs mere om porteføljen af slotte

Projekt Nyborg Slot

Projektet med restaurering af og tilbygninger til Nyborg Slot er kompliceret opgave, da det ikke er meningen, at slottet skal føres tilbage til en bestemt periode i historien. Meningen er derimod, at stedets oprindelige sammenhæng og idé skal forklares i en nyfortolket form.

Nyfortolkningen af Nyborg Slot skal ske på en måde, så det "nye" ikke tager magten fra det "gamle", men samtidig skal nye bygninger tilføjes, så de bidrager til, at borgerne får endnu bedre mulighed for at opleve Nyborg Slot og Nyborg bys historie. 

Restaurering af Kongefløjen

I Nyborg Slots storhedstid i 1500-tallet var slottet et kæmpemæssigt firefløjet fæstningsanlæg med et højt vagttårn, hvorfra man havde frit udsyn til skibe i Storebælt.

I 1700- og 1800-tallet blev store dele af Nyborg Slot revet ned, fordi slottet havde mistet sin status som centrum for kongemagten, og i 1800-tallet var den resterende kongefløj degraderet fra at være bolig for kongen til at rumme opmagasinering for militæret. 

Den gamle kongefløj blev senest restaureret i begyndelsen af 1900-tallet og for at undgå, at slottet langsomt forfalder på grund af eksempelvis råd- og svampeskader, er det nødvendigt med en gennemgribende restaurering. Samtidig skal bygningen gøres tilgængelig for blandt andet handicappede og kørestolsbrugere. 

Restaureringen af Vestfløjen koncentrerer sig primært om udskiftning af taget i den vestlige del af bygningen og restaurering af murværk og vinduer. Indvendigt vil der ske en omfattende istandsættelse af bærende bjælker, der er ved at rådne væk, og der vil samtidig blive lagt nye, solide trægulve i det meste af Vestfløjen i stedet for de gulve, der blev lagt i 1900-tallet.

Restaurering og forhøjelse af Vagttårnet

I dag er Vagttårnet ved Nyborg Slot bredere, end det er højt. Men sådan har det ikke altid været, for da tårnet blev bygget, var det efter al sandsynlighed et sted mellem 22 og 26 meter højt.

Der er i mange historikeres og arkæologers optik ingen tvivl om, at der altid har været et højt tårn ved Nyborg Slot, som gjorde det muligt at spejde langt ud i Storebælt og holde øje med både handels- og krigsskibe. Derfor er det besluttet i forbindelse med projektet, at restaureringen af Nyborg Slot også skal omfatte en forhøjelse af Vagttårnet, så det igen fungerer som et tårn. 

Da der skal bygges oven på det eksisterende tårn, vil byggeriet ske med den største omhu, da Vagttårnet - ligesom Vestfløjen - er en fredet bygning. Fremover skal man kunne komme op i Vagttårnet og nyde udsigten, hvilket ikke er muligt i dag, og derudover har Vagttårnet længe trængt til en kærligt hånd. Derfor vil restaureringen af Vagttårnet også omfatte en restaurering af murværket. 

Der vil blive indgang til Vagttårnet fra den nybyggede ringmur, der løber fra den nye udstillings- og formidlingsbygning til tårnet.

Restaurering af Torvet 

Nyborgs centrale torv foran Nyborg Rådhus vil i forbindelse med Projekt Nyborg Slot blive omdannet fra parkeringsplads til en åben ridderturneringsplads, der vil være tilgængelig for byens borgere i forbindelse med for eksempel festivaler, det årlige Danehofmarked, julemarked og ridderturneringer.

I middelalderen var Torvet vinduet til kongeborgen og byens fornemmeste skueplads. Det vil Torvet blive igen, når restaureringen af Nyborg Slot er gennemført.

Øvrige restaureringsarbejder

Slotsholmen og borggården bliver også en del af restaureringen af Nyborg Slot, da det har været vigtigt for oplevelsen af borganlægget, at slottet og dets omgivelser fremstår som en helhed. 

I forbindelse med restaureringen af området er to garnisonsbygninger fra midten af 1800-tallet blevet nedrevet for at give plads til genskabelse af borganlægget. De to garnisonsbygninger var begge registrerede som såkaldt bevaringsværdige bygninger, men da de ikke var fredede bygninger, kunne Nyborg Kommune selv give tilladelse til at nedrive bygningerne under tilsyn af Østfyns Museer med en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til fortidsmindefredningen.

Projektledelse i styrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen varetager projektledelsen af en række store byggeprojekter. Det gælder eksempelvis genopførelsen af Frihedsmuseet, der brændte i 2013, og Nyborg Slot.

Styrelsen varetager selv alle bygherreopgaverne, herunder blandt andet planlægning, finansiering, afholdelse af arkitektkonkurrencer og styringen af selve byggeriet.

Derudover varetager Slots- og Kulturstyrelsen også kontakten med relevante myndigheder, interessenter, fonde og det politiske system i forbindelse med større projekter.

Se øvrige projekter

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)