Nyborg Slot

Nyborg Slot bliver i disse år restaureret, og nye bygninger kommer til, for formidlingen af den gamle kongeborg skal have et markant løft. Bag projektet, der forventes at stå færdigt i 2023, står Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen.


I de kommende år vil der ske en gennemgribende restaurering og udbygning af Nyborg Slot, hvor Kongefløjen vil blive restaureret fra kælder til kvist, så den igen kan fremstå som en borg værdig til en konge. Samtidig vil der blive bygget en ny udstillings- og formidlingsbygning, der blandt andet skal indeholde formidlingstiltag, handicapfaciliteter og andre moderne funktioner, som giver eksempelvis handicappede helt nye muligheder for at komme rundt i bygningerne.

Nyborg Slot og by udgør tilsammen et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder og renæssance. Det var her, at Danmarks første grundlov af 29. juli 1282 blev underskrevet og stedet, hvor det første, danske parlament ”Danehoffet” holdt møder.

Nyborg Slot vidner om en vigtig, men ofte overset periode i danmarkshistorien. Målet er derfor også, at slotsprojektet i en nutidig kontekst skal kunne formidle endnu bedre, hvordan byen og kongeborgen har spillet sammen fra middelalderen og frem til i dag. Samtidig vil projektet give helt nye og bedre muligheder for at formidle Nyborg Slot, Slotsholmen og hele slotskvarteret som ét stort sammenhængende område.  

Nyfortolket borganlæg

Projekt Nyborg Slot er en god mulighed for at formidle danmarkshistorien i en nutidig kontekst, og den restaurerede kongefløj og den nye udstillings- og formidlingsbygning vil give et stort løft til fortællingen om Nyborg Slot.

Som en del af projektet bliver Kongefløjen gennemgribende restaureret, bjælker og gulve bliver udskiftet, råd- og svampeskader bliver udbedret, der kommer nyt tag på, bygningerne bliver brandsikret, og alle overflader retoucheres og konserveres.

Udstillings- og formidlingsbygningen og den nye ringmur er nye tilføjelser, der bliver opført i traditionelle materialer med brug af for eksempel tømmer, mursten og tegl. Meningen er, at det arkitektoniske formsprog bliver nutidigt, mens brugen af traditionelle materialer og detaljerne i deres udformning skal sikre, at bygningerne relaterer sig til stedets unikke karakter.

Ringmuren og Vagttårnet

Når man skal fortælle historien om Nyborg Slot som en kongeborg, så er det oplagt at bruge borgmotivet med ringmuren, som også historisk har været en del af Nyborg Slot. Hvis projektet havde taget udgangspunkt i senere gengivelser af borgen, hvor ringmuren var borte, ville det blive en falsk fortælling om den gamle kongeborg. På mange måder bliver fortællingen om Kongefløjen også stærkere, når den indgår i en helhed som et borganlæg med længer, ringmure og forsvarstårne.

Ringmuren og udstillings- og formidlingsbygningen er ikke et forsøg på at genskabe den oprindelige arkitektur, men med den historisk rigtige placering og den rigtige materialekarakter vil de nye bygningselementer styrke fortællingen om det historiske fæstningsanlæg og samspillet med byen.

I forbindelse med Projekt Nyborg Slot bliver Vagttårnet forhøjet, så det igen fremstår som det udsigtstårn, det var engang. Vagttårnets såkaldt helvalmede tag, der er kommet til i tidens løb, og som får bygningen til at ligne et hus, vil blive fjernet. På den måde kommer den oprindelige historie frem, og Vagttårnet bliver igen et højt tårn med udsigt over den velbevarede middelalderby, de omgivende voldanlæg og en flot udsigt til Storebælt.

Projekt Nyborg Slot er udviklet i et samarbejde bestående af Cubo Arkitekter, JAJA Architects og VMB Arkitekter med det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen og landskabsarkitektvirksomheden Schønherr. Projektet er finansieret af Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Realdania, A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.

Projekter

Fasangården

Fasangården vil i den kommende tid gennemgå en omhyggelig restaurering, så de fine, gamle bygninger kan byde Frederiksberg Haves gæster...
Læs mere

Fællesmagasin

Slots- og Kulturstyrelsen opfører en fælles magasinløsning for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, med mulighed for senere udvidelse.
Læs mere

Nyborg Slot

Nyborg Slot vil i de kommende år blive restaureret og udbygget. Nyborg Kommune og Østfyns Museer står bag Nyborg Slot-projektet i...
Læs mere

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)