Nyborg Slot

Nyborg Slot bliver i disse år restaureret, og nye bygninger kommer til, for formidlingen af den gamle kongeborg skal have et markant løft. Bag projektet, der forventes at stå færdigt i 2023, står Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektsiden for Nyborg Slot er under ombygning og vil blive opdateret i henhold til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, som blev offentliggjort i december 2020, og den igangværende proces med slotsprojektet.

Læs mere i pressemeddelelsen om afgørelsen fra klagenævnet

I de kommende år vil der ske en restaurering og udbygning af Nyborg Slot, hvor Vestfløjen (også kaldet Kongefløjen) bliver restaureret fra kælder til kvist. Samtidig bliver der bygget en ny udstillings- og formidlingsfløj, der blandt andet skal indeholde formidlingstiltag, handicapfaciliteter og andre moderne funktioner, som giver eksempelvis handicappede helt nye muligheder for at komme rundt.

Nyborg Slot og by udgør tilsammen et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder og renæssance. Det var her, at Danmarks første grundlov af 29. juli 1282 blev underskrevet, og stedet hvor det første, danske parlament ”Danehoffet” holdt møder.

Nyborg Slot vidner om en vigtig, men ofte overset periode i danmarkshistorien. Målet er derfor også, at slotsprojektet i en nutidig kontekst skal kunne formidle, hvordan byen og kongeborgen har spillet sammen fra middelalderen og frem til i dag. Samtidig givet projektet nye og bedre muligheder for at formidle Nyborg Slot, Slotsholmen og slotskvarteret som ét stort sammenhængende område.  

Nyfortolket borganlæg

Projekt Nyborg Slot er en god mulighed for at formidle danmarkshistorien i en nutidig kontekst, og den restaurerede vestfløj og den nye udstillings- og formidlingsbygning vil give et stort løft til fortællingen om Nyborg Slot.
Som en del af projektet bliver Vestfløjen gennemgribende restaureret, bjælker og gulve bliver udskiftet, råd- og svampeskader bliver udbedret, der kommer nyt tag på, bygningerne bliver brandsikret, og alle overflader retoucheres og konserveres.
Udstillings- og formidlingsfløjen og ringmuren er nytilføjelser, der bliver opført i traditionelle materialer som for eksempel tømmer, mursten og tegl. Meningen er, at det arkitektoniske formsprog bliver nutidigt, mens brugen af traditionelle materialer og detaljerne i deres udformning sikrer, at bygningerne relaterer sig til stedets unikke karakter og giver et indtryk af et samlet borganlæg.

Ringmuren og Vagttårnet

Når man skal fortælle historien om Nyborg Slot som kongeborg, så er det oplagt at bruge borgmotivet med ringmuren, som også historisk har været en del af Nyborg Slot. Hvis projektet havde taget udgangspunkt i senere gengivelser af borgen, hvor ringmuren var borte, ville det blive en falsk fortælling om den gamle kongeborg. På mange måder bliver fortællingen om Vestfløjen også stærkere, når den indgår i en helhed som et borganlæg med længer, ringmure og forsvarstårne.
Ringmuren og udstillings- og formidlingsfløjen er ikke et forsøg på at genskabe den oprindelige arkitektur, men med den historisk rigtige placering og den rigtige materialekarakter vil de nye bygningselementer styrke fortællingen om det historiske fæstningsanlæg og samspillet med byen.
I forbindelse med Projekt Nyborg Slot bliver Vagttårnet forhøjet, så det igen fremstår som det udsigtstårn, det var engang. Vagttårnets såkaldt helvalmede tag, der er kommet til i tidens løb, og som får bygningen til at ligne et hus, vil blive fjernet. På den måde kommer den oprindelige historie frem, og Vagttårnet bliver igen et højt tårn med udsigt over den velbevarede middelalderby, de omgivende voldanlæg og en flot udsigt til skibene i Storebælt.
Projekt Nyborg Slot er udviklet i et samarbejde bestående af Cubo Arkitekter, JAJA Architects, VMB Arkitekter og professor Mogens A. Morgen med det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen og landskabsarkitektvirksomheden Schønherr. Projektet er finansieret af Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Realdania, A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.