Nyborg Slot

Nyborg Slot bliver i disse år restaureret og nye bygninger kommer til, så det bliver muligt at give formidlingen af den gamle kongeborg et markant løft. Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen står bag projektet, der forventes at stå færdigt i 2023.


Nyborg Slot og by udgør tilsammen et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder og renæssance. Det var her, at Danmarks første grundlov af 29. juli 1282 blev underskrevet, og hvor det første, danske parlament ”Danehoffet” holdt møder.

Nyborg Slot vidner derfor om en vigtig, men ofte overset periode i danmarkshistorien, og målet er, at det samlede slotsprojekt vil blive bedre i stand til i en nutidig kontekst at formidle, hvordan byen og kongeborgen har spillet sammen fra middelalderen og frem til i dag. Samtidig vil projektet give bedre muligheder for at formidle Nyborg Slot, Slotsholmen og hele slotskvarteret som ét stort sammenhængende område.  

I de kommende år vil der ske en gennemgribende restaurering og udbygning af Nyborg Slot, hvor Kongefløjen vil blive restaureret fra kælder til kvist, så den igen kan fremstå som en borg værdig til en konge. Samtidig vil der blive bygget en ny udstillings- og formidlingsbygning, der blandt andet skal indeholde formidlingstiltag, handicapfaciliteter og andre moderne funktioner, som giver eksempelvis handicappede helt nye muligheder for at komme rundt i bygningerne.

Nyfortolket borganlæg

Projekt Nyborg Slot er en god mulighed for at formidle danmarkshistorien i en nutidig kontekst, og den restaurerede kongefløj og den nye udstillings- og formidlingsbygning vil give et stort løft til fortællingen om Nyborg Slot.

Som en del af projektet bliver Kongefløjen gennemgribende restaureret, bjælker og gulve bliver udskiftet, råd- og svampeskader bliver udbedret, der kommer nyt tag på, bygningerne bliver brandsikret, og alle overflader retoucheres og konserveres.

Udstillings- og formidlingsbygningen og den nye ringmur er nye tilføjelser, der bliver opført i traditionelle materialer og med brug af eksempelvis tidstypiske teglsten til taget. Meningen er, at det arkitektoniske formsprog bliver nutidigt, mens brugen af traditionelle materialer og detaljerne i deres udformning skal sikre, at bygningerne relaterer sig til stedet.

Ringmur og højt vagttårn

Når man skal fortælle historien om Nyborg Slot som en kongeborg, så er det oplagt at bruge borgmotivet med ringmuren, som historisk set engang omgav borgen. Hvis der blev udgangspunkt i senere gengivelser af borgen uden ringmur, ville det blive en falsk fortælling om borgen. Fortællingen om Kongefløjen bliver derfor stærkere, når den indgår i en helhed som et borganlæg med længer og ringmure med forsvarstårne.

Ringmuren og udstillings- og formidlingsbygningen er ikke et forsøg på at genskabe den oprindelige arkitektur, men med den historisk rigtige placering og den rigtige materialekarakter vil de nye bygningselementer styrke fortællingen om det historiske fæstningsanlæg og samspillet med byen.

I forbindelse med Projekt Nyborg Slot vil Vagttårnet blive forhøjet, så det igen fremstår som det udsigtstårn, det var engang. Det helvalmede tag, der er kommet til i tidens løb, som gør, at bygningen i dag ligner et hus, vil blive fjernet, så den oprindelige historie kommer frem, og Vagttårnet kan blive til et tårn igen med udsigt over den velbevarede middelalderby, de omgivende voldanlæg og Storebælt.

Bag Projekt Nyborg Slot står Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Realdania, A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.

Projekter

Fasangården

Fasangården vil i den kommende tid gennemgå en omhyggelig restaurering, så de fine, gamle bygninger kan byde Frederiksberg Haves gæster...
Læs mere

Fællesmagasin

Slots- og Kulturstyrelsen opfører en fælles magasinløsning for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, med mulighed for senere udvidelse.
Læs mere

Nyborg Slot

Nyborg Slot vil i de kommende år blive restaureret og udbygget. Nyborg Kommune og Østfyns Museer står bag Nyborg Slot-projektet i...
Læs mere

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)