Legeplads i Frederiksberg Have

Frederiksberg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen vil skabe en helt ny og spændende legeplads i Frederiksberg Have.


Legepladsen i Frederiksberg Have blev sidst renoveret i 2008, ud fra ønsket om at skabe en småbørnslegeplads, men krav om sikkerhed, og viden om nye muligheder, har ændret sig meget siden.

Havens brugere har et stort ønske om at det centralt beliggende område i haven kommer til at rumme en mere udfordrende legeplads, der vil appellere til en bredere målgruppe, og Slots- og Kulturstyrelsen har derfor indgået et samarbejde med Frederiksberg Kommune om at skabe en unik legeplads, der på alle måder tilbyder noget helt særligt til brugerne - en oplevelse der ikke kan findes på andre legepladser. 

Idé

Der var engang en konge - Frederik VI - som boede på Frederiksberg Slot om sommeren. Kongen ville skabe en ny fantastisk have omkring slottet, og haven skulle være romantisk med en snoet kanal omgivet af træer og græsplæner. Rundt omkring i haven skulle der opføres forskellige helt særlige bygninger og anlæg, der kunne sætte fantasien i gang og gøre det ekstra spændende at gå en tur i haven. Denne romantiske have skal nu være rammen for den nye legeplads.   

På legepladsen genskabes Frederiksberg Have som et miniaturelandskab med de mest markante bygninger og oplevelser, gengivet i en form, der appellerer til at gå på opdagelse. På barnets rejse gennem haven vil hele bevægeapparatet blive udfordret gennem styrke-, balance- og koordinationsmæssige forløb. Men også fantasi og intelligens vil blive sat på en prøve, gennem interaktive formidlingsplatforme, der giver nye dimensioner til oplevelsen af Frederiksberg have. Natur- og kulturformidling i børnehøjde. 

Styrelsen har en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til gennemførelse af projektet, men vil gerne afsøge muligheden for at få de resterende omkostninger dækket med fondsdonationer, så projektet kan gennemføres i sin helhed og ikke i flere etaper. Der ansøges således om et beløb på 3 mio. kr. 

Frederiksberg Kommune har forpligtet sig til at afholde de øgede driftsomkostninger.  

Tidsplan og realisering 

I marts og april måned vil der på legepladsen være mulighed for, med udgangspunkt i idéskitsen, at komme med ønsker til hvilke legemuligheder den nye legeplads skal indeholde. Idéskitsen og de indkomne forslag skal sætte rammen for at 3-4 firmaer kommer med deres bud på hvad der kan etableres inden for det afsatte budget. Det udvalgte firma skal hen over sommeren arbejde med detaljerne for den konkrete udformning og udførelsen. Fra juli til efterårsferien skal legepladsen etableres, hvorefter anlægget indvies i skolernes efterårsferie.

Økonomi

Realiseringen af det skitserede forslag beløber sig til i alt 6 millioner kr., og er fordelt således:

Rydning og klargøring af areal: 400.000 kr.
Etablering af miniaturelandskabet, inklusive faldunderlag og særlige ergonomiske udfordringer: 1.600.000 kr.
Etablering af miniaturebygninger og øvrige faste elementer: 2.800.000 kr.
Beplantning: 300.000 kr.
Formidlingsmæssige installationer: 900.000 kr.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)