Projekt taget på Christian IX's palæ

Formålet med projektet er at gennemføre en gennemgribende renovering (genopretning) af taget på Amalienborg, Christian IX’s Palæ.

Amalienborg blev i perioden 1750-60 opført som boliger til fire fremtrædende adelsmænd. De forpligtede sig til at bygge de næsten identiske palæer, der er tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved. Amalienborg blev først kongelig residens efter Christiansborg Slot brændte natten mellem den 26. og 27. februar 1794 hvor Kongen, i første omgang, erhvervede to af palæerne. Siden er de to øvrige kommet til. Christian IX’s Palæ er i dag Regentparrets residens i vintermånederne.

Formålet med projektet var at gennemføre en gennemgribende renovering (genopretning) af taget på Amalienborg, Christian IX’s Palæ. Taget blev senest omlagt i 1937, og der blev dengang bl.a. genbrugt sten fra taget på Christiansborg Slot. Tagets levetid var udtjent, og det blev konstateret at taget var utæt med indtrængende vand flere steder, hvorfor en gennemgribende renovering var nødvendig. 

Projektet blev gennemført ud fra princippet om kun at gøre ”det nødvendige” for at sikre bygningen og samtidig at sikre en forbedret byggeteknik og brandsikring. Tiltagene er substansbevarende ved blandt andet at genbruge senere tilføjede bygningsdele og reparationer i det omfang at de stadig er funktionsdygtige. I det ydre er målet, at tagets stoflighed skal tilnærme sig det oprindelige udtryk.

Konstruktionen var flere steder angrebet af svamp, ligesom tidligere tiders reparationer efter svampeskader blev eftergået. Projektet omfattede således ny tagbeklædning, delvist etablering af undertag samt udbedring af råd og rustskader i konstruktionerne. Hertil kommer brandsikring af konstruktionerne. Arbejderne er planlagt til i mindst muligt omfang at berøre underliggende etager ved at udføre istandsættelsesarbejderne fra tagrummene.

For at opnå de bedst mulige synergier heraf, gennemføres endvidere maling af palæets vinduer sideløbende med tagsagen. 

Fakta

Arbejdet blev udført i perioden november 2014 til marts 2016 under en fuld overdækning.

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)