Projekt Alléen ved Rendelæggerbakken

Slots- og Kulturstyrelsen genskaber alléen på Rendelæggerbakken, så slottet og barokhaven igen bliver bundet sammen med alléen som et monumentalt bindeled
Illustration af alléen på Rendelæggerbakken

Baggund om Frederiksborg Slot og Slotshave

Frederiksborg Slot og Slotshave udgør tilsammen et helt enestående kulturhistorisk miljø, hvis historie som kongeslot og slotshave går tilbage til 1560’erne under Frederik d.2. Slottet blev omdannet til en fyrstebolig af europæisk kaliber under Christian d. 4 i de første årtier af 1600-tallet.

I 1720’erne skabte Frederik d. 4 og havearkitekten Johan Cornelius Krieger en pompøs italiensk inspireret barokhave ved slottet, og i midten af 1800-tallet blev der anlagt en stor romantisk landskabelig have som supplement hertil på jordtilliggender, der tidligere havde været dyrehave.

Alléens histoire

Alléen på Rendelæggerbakken udgør et vigtigt arkitektonisk og funktionelt forbindelsesled mellem Frederiksborg Slot og det genskabte barokhaveanlæg. Alléens historie går tilbage til 1580’erne hvor Frederik d. 2 anlagde en forbindelsesvej mellem Frederiksborg Slot og Badstueslottet nordvest for slottet.

Da Frederik d. 4 anlagde barokhaven, var man nødsaget til at etablere den i en vis afstand til slottet, fordi slottet er placeret midt i den store slotssø. Den gamle vej fik derfor både en betydningsfuld rolle som hovedadgangsvej til haven, og fordi den skulle skabe en visuel sammenhørighed mellem slot og have.

Arbejdet

Ved genskabelsen af Rendelæggerbakken, ligesom ved genskabelsen af barokhaveanlægget, er målet, at indsatsen skal vise elementer og stemningsskabende partier sådan som de kunne opleves i en tidstypisk barokhave i perioden fra 1720-1760’erne. Målet er at alléen sammen med barokhaveanlægget, skal fremtræde som et autentisk historisk billede med tidstypiske havehistoriske elementer.

Genskabelsen af alléen kræver at de resterende træer fældes. Selve vejtraceet bevares, men der skal justeres i terrænet så hele alléens vejprofil fremstår så ensartet som muligt. Stensætningen langs slotssøen skal oprettes, så den ønskede terrænprofil kan genetableres og fastholdes.

Arbejdet finder sted fra udgangen af september 2015 og forventes afsluttet i sommeren 2016, hvor den nye allée indvies

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)