COVID19-priser

Som resultat af pandemiens indvirkning på afholdelse af arrangementer, har Slots- og Kulturstyrelsen indført en midlertidig prispolitik.

Så længe der er restriktioner og deltagerbegrænsninger i samfundet, fastsættes areallejen af de kongelige slotshaver efter en midlertidig prispolitik.

Se den midlertidige prispolitik her (pdf)

Vi gør opmærksom på at den normale prispolitik igen benyttes, når der ikke længere forekommer restriktioner i forbindelse med arrangementer afholdt i de kongelige slotshaver. 

Læs om baggrunden for Slots- og Kulturstyrelsens priser for udlejning 

 

 

Opdateret 11. marts 2021

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du at afholde et arrangement? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen