Ansøgninger

Radio- og tv-nævnet har vurderet, at alle tre ansøgninger til udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur fra følgende selskaber er konditionsmæssige:

  • Kulturradio Danmark A/S (LOUD) 
  • dk4 - Radio ApS (dk4 - Radio)
  • PeopleGroup Five A/S (Radio24syv)

Oprindeligt har Radio- og tv-nævnet efter høring af ansøgerne undtaget enkelte oplysninger i ansøgningerne i henhold til offentlighedslovens bestemmelser.

I Radio24syvs oprindelige ansøgning, som blev offentliggjort på hjemmesiden, var der undtaget en lang række oplysninger. Efter henvendelse fra Radio- og tv-nævnet har Radio24syv sendt en ny version med færre oplysninger undtaget. Læs den opdaterede version i linket herunder.

Radio24syvs opdaterede ansøgning inklusive bilag (31. oktober 2019) (download via filkassen)

I linket herunder kan man læse de oprindelige versioner af ansøgningerne. LOUD og dk4 har ikke haft behov for at indsende opdaterede versioner af deres ansøgninger.

De tre oprindeligt offentliggjorte ansøgninger (download via filkassen)

Opdateret 07. november 2019