Afsluttede udbud

På denne side finder du en oversigt over afsluttede udbud, der fortsat er aktuelle.

Ældre udbud vil ikke være tilgængelige på siden.

Oversigt over afsluttede udbud

Udbud af ny public service-radiokanal på DAB med fokus på kultur

Ansøgningsfrist:

Var den 20. september 2019 kl. 12.00

Udbud af programtilladelser til ikkekommercielt TV i MUX 1

ANSØGNINGSFRIST:

Var den 13. juni 2019 kl. 23.59

Genudbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 3 2018

Ansøgningsfrist:

Var den 28. september 2018 kl. 12.00

Genudbud af ikkekommerciel lokalradio 2018

Ansøgningsfrist:

Var den 4. maj 2018 kl. 12.00

Genudbud af kommerciel lokalradio 2018

Ansøgningsfrist:

Var den 6. apri 2018 kl. 12.00

Udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder - DTT

Ansøgningsfrist:

5. marts 2018 kl. 12.00

Opdateret 07. juli 2022