Anmodning om ændring af programpakker

Boxer TV A/S har ved henvendelse af 30. september 2015 anmodet Radio- og tv-nævnet om at godkende en ny fortolkning af tilladelsens krav om minimum 16 programpakker i Boxers programudbud til fordel for et helt frit valg af tv-kanaler.

Radio- og tv-nævnet fastholdt ved afgørelse af 21. december 2015, at Boxer skal overholde forpligtelsen i tilladelsen til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder om, at der skal udbydes minimum 16 programpakker svarende til det oplyste i ansøgningen.

Opdateret 24. juni 2019