Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en kanal, der sender til Danmark fra England eller Sverige kan du enten klage direkte til myndighederne i disse lande, eller sende din klage til Radio- og tv-nævnets sekretariat, rtv@remove-this.slks.dk, der vil videresende din klage til rette sted.

Hvis du vil klage direkte til de engelske myndigheder

Den relevante myndighed, hvis du vil indgive en klage direkte, er Ofcom i England:

Den engelske tilsynsmyndighed Ofcom (engelsksproget)

Klagesiden vedrørende radio og tv på Ofcoms hjemmeside kan findes her.

Fra klagesiden er det muligt at klikke sig videre til klagesider vedrørende programmer (både programmer, du har set, og programmer, du har deltaget i), reklamer og lignende. 

Det er også muligt at sende en mail direkte til Ofcom: occbroadcast@remove-this.ofcom.org.uk

Klager over reklamers indhold behandles af den engelske myndighed ASA.

Klagesiden vedrørende reklamer hos ASA kan findes her.

Klager kan også sendes per mail til new.complaints@remove-this.asa.org.uk

Hvis du vil klage direkte til de svenske myndigheder

Den relevante myndighed, hvis du vil indgive en klage direkte er Myndigheten för radio och tv, Granskningsnämnden för radio och tv.

Klagesiden vedrørende programmer radio og tv kan findes her.

Klager over reklamers indhold behandles i Sverige af Konsumentverket.

Klagesiden vedrørende reklamer kan findes her.

Andre lande

Du kan se en samlet oversigt over, hvilke kanaler, der er tilgængelige i Danmark, og hvor de sender fra, her (scroll lidt ned på den side, der åbner).

Når du klikker på navnet for en kanal, åbnes en side, hvoraf det blandt andet vil fremgå, i hvilket land, tilladelsen er udstedt, og ofte også hvilken myndighed, der har udstedt tilladelsen.

Opdateret 19. april 2021