Om jurisdiktion

Sagen angik en henvendelse samt en klage til Radio- og tv-nævnet vedrørende spørgsmålet om, hvilket lands regler tv-kanaler som TV3 og de under SBS TV hørende dansksprogede kanaler, som udsendes fra England, men kan modtages i Danmark, rettelig bør være underlagt.   

Radio- og tv-nævnet tog på baggrund af den britiske myndighed Ofcoms vurdering til efterretning, at Viasats og SBS’ engelske selskaber med hovedsæde i London efter AVMS-direktivets regler herom er udbydere af de danske kanaler, som dermed hører under britisk jurisdiktion.  

Nævnet har på denne baggrund den 18. november 2010 rettet henvendelse til Ofcom i henhold til en ny samarbejdsprocedure i AVMS-direktivet med henblik på at opnå en gensidigt tilfredsstillende løsning vedr. overholdelse af det danske forbud mod reklameafbrydelser på de nævnte kanaler på en frivillig basis.  

Nævnet har endvidere i samme brev anmodet Ofcom om skærpet tilsyn med hensyn til stationernes overholdelse af de efter AVMS-direktivet gældende grænser for reklameminutter samt antallet af reklameafbrydelser i programmerne.  

I brev af 15. februar 2011 informerede Ofcom Nævnet om, at stationerne ikke ønsker at følge anmodningen om at overholde de danske regler om reklameafbrydelser. Eftersom der er tale om en frivillig samarbejdsprocedure, har Nævnet ikke  umiddelbart yderligere handlingsmuligheder, og sagen er henlagt.

Korrektion i forhold til opgørelse af reklametider

Radio og tv-nævnet er blevet gjort opmærksomt på, at de opgørelser af reklametid, der har været fremsendt til Ofcom, har omfattet sponsorkrediteringer, der ikke skal medregnes i opgørelsen af reklameminutter.

Find Nævnets pressemeddelelse fra den 25. februar og brev til Ofcom fra den 23. februar 2011 i listen neden for.

Opdateret 01. februar 2019