Registrering af kabel-tv m.v.

Udbydere af kabel- og satellit-tv skal registreres hos Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om registrering og de oplysninger, der kræves, her:

I visse tilfælde skal udbydere af tv via internet, mobilnetværk mv. også registreres hos Radio- og tv-nævnet.

Registrerede tv-stationer skal desuden opfylde følgende regler:

Generelle regler:

For registrerede foretagender, der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, gælder følgende generelle regler, som fremgår af bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel virksomhed:

  • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må ikke udsendes.
  • Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
  • Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Du har pligt til at optage og opbevare alle dine udsendelser

Radio- og fjernsynskanaler har ifølge bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer pligt til at optage alle programmer i deres fulde udstrækning.

Det vil sige at alt, der udsendes - også annoncering og afmelding af programmer, reklamer, jingles osv., skal optages.

Optagelserne skal opbevares i 6 måneder og må ikke ændres, slettes eller destrueres.

Læs mere om pligtopbevaring af udsendte programmer her.

Regler om reklamer, sponsorering og produktplacering

For registrerede radio- og tv-stationer gælder reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Det vil sige, at der gælder de samme regler som for traditionelt tv og radio.

Du kan finde reglerne for reklamer i radio og tv her.

Identifikation og information til seerne:

Registrerede fjernsynsforetagender skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

  • Navnet på fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste
  • Den fysiske adresse, hvor fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste er etableret
  • Kontaktoplysninger om fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste, herunder foretagendets eller udbyderens e-post-adresse eller web-sted
  • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)