TV 2's public service-redegørelse for 2020

TV 2|Danmark A/S skal ifølge sin tilladelse til at udøve public service programvirksomhed hvert år skrive en redegørelse for, hvordan stationen har opfyldt vilkårene i tilladelsen året før.

Redegørelsen skal hvert år inden 1. maj sendes til Radio- og tv-nævnet. Redegørelse og regnskab skal også sendes til Kulturministeren og - så længe staten ejer aktier i TV 2|Danmark A/S - desuden til Rigsrevisionen.

Public service-redegørelse for 2020

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om TV 2's opfyldelse af forpligtelserne i tilladelsen til at udøve public service programvirksomhed.

Udtalelsen bliver givet på baggrund af TV 2's public service-redegørelse.

Public service-redegørelser for tidligere år

Find TV 2's public service-redegørelser for tidligere år her.

Opdateret 21. oktober 2021

Krav til TV 2's redegørelse

Ligesom DR's public service-kontrakt indeholder TV 2's tilladelse til at udøve public service- programvirksomhed en række krav til de informationer, der skal indgå i public service-redegørelsen.

Læs mere om kravene til indholdet af redegørelsen i TV 2's tilladelse