TV 2s public service-redegørelse for 2009

Public service-redegørelse for 2009

TV 2|Danmark skal ifølge sin tilladelse til at udøve public service programvirksomhed hvert år skrive en redegørelse for, hvordan stationen har opfyldt vilkårene i tilladelsen året før (se punkt 3.2 side 11 i tilladelsen).

Redegørelsen skal hvert år inden 1. maj sendes til Radio- og tv-nævnet. Redegørelse og regnskab skal også sendes til Kulturministeren og - så længe staten ejer aktier i TV 2|Danmark A/S - desuden til Rigsrevisionen.

2009:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2009 tv209_publicservice_final_2rev.pdf i nyt>TV 2|DANMARK A/S' public service-redegørelse for 2009

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2009 tv209_aarsberetning_final.pdf i nyt>TV 2|DANMARK A/S' årsberetning for 2009

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om TV 2s opfyldelse af forpligtelserne i tilladelsen til at udøve public service programvirksomhed. Udtalelsen bliver givet på baggrund af TV 2s public service-redegørelse.

2009:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2009 udtalelse_om_tv_2_2009.pdf i nyt>Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2s opfyldelse af tilladelsen til at udøve public service-programvirksomhed i 2009

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2009 foelgebrev_til_tv_2_om_2009.pdf i nyt>Radio- og tv-nævnets følgebrev til udtalelsen

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2009 p_r_e_s_s_e_m_e_d_d_e_l_e_l_s_e.pdf i nyt>Pressemeddelelse vedrørende TV 2s opfyldelse af tilladelsen i 2009

Public service-redegørelser for tidligere år

Opdateret 09. maj 2019

Krav til TV 2s redegørelse

Ligesom DR's public service-kontrakt indeholder TV 2's tilladelse til at udøve public service- programvirksomhed en række krav til de informationer, der skal indgå i public service-redegørelsen.

Læs mere om kravene til indholdet af redegørelsen i TV 2's tilladelse.