TV 2s public service-redegørelse for 2008

TV 2|Danmark skal ifølge sin tilladelse til at udøve public service programvirksomhed hvert år skrive en redegørelse for, hvordan stationen har opfyldt vilkårene i tilladelsen året før (se punkt 3.2 side 11 i tilladelsen).

Redegørelsen skal hvert år inden 1. maj sendes til Radio- og tv-nævnet. Redegørelse og regnskab skal også sendes til Kulturministeren og - så længe staten ejer aktier i TV 2|Danmark A/S - desuden til Rigsrevisionen.

2008:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2008 tv_2s_public_service-redegoerelse_for_2008.pdf>TV 2|DANMARK A/S' public service-redegørelse for 2008

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2008 public_service-redegoerelse_for_2008_engagement_i_kort-_og_dokumentarfilm.pdf>TV 2s høringssvar til Nævnet vedrørende engagementet i kort- og dokumentarfilm

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om TV 2s opfyldelse af forpligtelserne i tilladelsen til at udøve public service programvirksomhed. Udtalelsen bliver givet på baggrund af TV 2s public service-redegørelse.

2008

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2008 udtalelse_om_tv_2s_public_service-redegoerelse_2008.pdf>Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2s opfyldelse af tilladelsen til at udøve public service-programvirksomhed i 2008

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2008 foelgebrev_tv_2.pdf>Radio- og tv-nævnets følgebrev til udtalelsen

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2008 pressemeddelelse_tv_2_2008.pdf>Pressemeddelelse vedrørende TV 2s opfyldelse af tilladelsen i 2008

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark public_service_tv2 tv_2_ps_2008 svarbrev_fra_naevnet_til_tv_2_vedr_kort_og_dokumentarfilm.pdf>Radio- og tv-nævnets svar på TV 2s høringssvar vedrørende kort- og dokumentarfilm

Opdateret 09. maj 2019

Krav til TV 2s redegørelse

Ligesom DR's public service-kontrakt indeholder TV 2's tilladelse til at udøve public service- programvirksomhed en række krav til de informationer, der skal indgå i public service-redegørelsen.

Læs mere om kravene til indholdet af redegørelsen i TV 2's tilladelse.