TV 2s public service-redegørelse for 2003

Radio- og tv-nævnet har afgivet udtalelse om TV 2 DANMARK A/S' public service-redegørelse for 2003. Udtalelsen er afgivet i medfør af radio- og fjernsynslovens § 40, stk. 2, ifølge hvilken nævnet skal afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders årlige redegørelser for opfyldelse af public service kontrakterne.

Se udtalelsen og nævnets pressemeddelelse herom nedenfor.

Opdateret 01. februar 2019