Tidligere tilladelser

TV 2|Danmark fik med tilladelsen, der gjaldt fra 17. december 2003 ikke alene ret men også pligt til at udøve public service programvirksomhed i én landsdækkende tv-kanal.

Kanalen skal sendes via det jordbaserede tv-sendenet, det vil sige det, man modtager med sin tag- eller stueantenne. Derudover kan TV 2 også sendes via kabel og satellit.

TV 2-kanalerne TV 2|Zulu, TV 2|Charlie, TV 2|Film, TV 2|News og TV 2|Fri er ikke omfattet af TV 2s public service-tilladelse og er dermed ikke public service-kanaler med en række forpligtelser som hovedkanalen TV 2. Disse kanaler er i stedet registreret hos Radio- og tv-nævnet som kabel- og satellit-kanaler.

TV 2s tilladelse blev udvidet i 2007 - blandt andet blev det udtrykkeligt skrevet, at TV 2 også er forpligtet til at sende sport.

Tilladelsen blev revideret i 2011, 2013 og igen i 2014.

TV 2 er blevet betalingskanal fra januar 2012

Den 1. januar 2012 overgik TV 2/DANMARK's hovedkanal TV 2 til at være betalingskanal. Kanalen udsendes derfor ikke længere ukodet til gratis modtagelse ("free-to-air") men kræver abonnementsbetaling.

TV 2 mistede i den forbindelse også sin status som såkaldt "must carry"-kanal.

Beslutningen om at indføre abonnementsbetaling for TV 2 blev truffet ved en tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010.

Du kan nedenfor finde de tillægsaftaler til Medieaftalen for 2007-2010, der vedrører abonnementsbetalingen for TV 2.

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark tillaegsaftale_af_11___marts_2011_om_indfoerelse_af_abonnementsbetaling_for_tv_2.pdf _blank i nyt>Tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010 om indførelse af abonnementsbetaling for TV 2

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_danmark model_for_abonnementsbetaling_for_tv_2.pdf _blank i nyt>Model for abonnementsbetaling for TV 2

TV 2/Danmarks tilladelse 2003-2011 med bilag

<link file:8614 _blank>TV 2|Danmarks tilladelse til at udøve public service programvirksomhed 2003-2011

Se desuden tillægget til tilladelsen neden for, der vedrører perioden fra 1. januar 2007 - 31. december 2013.

<link file:8541 _blank>BILAG 1: TV 2s forpligtelser i relation til public service-virksomheden via DTT-sendemuligheder 2003-2011

<link file:8613 _blank>BILAG 2: Definition af europæiske programmer 2003-2011

<link file:8539 _blank>BILAG 4: Nærmere bestemmelser om anvendelsen af "filmpengene" i 2003 - 2006 (Word-format)

 

Se desuden tillæg og bilag til tillæg neden for vedr. perioden efter 2006.

<link file:8545 _blank>BILAG 5: Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed 2003-2011 (Word-format)

 

Se desuden tillægget til bodssystemet  under tillæg neden for

TV 2|Danmarks tilladelse til at udøve public service programvirksomhed

Se desuden tillægget til tilladelsen neden for, der vedrører perioden fra 1. januar 2007 - 31. december 2013.

BILAG 4: Nærmere bestemmelser om anvendelsen af "filmpengene" i 2003 - 2006 (PDF-format)

Se desuden tillæg og bilag til tillæg neden for vedr. perioden efter 2006.

Tillæg til TV 2s tilladelse mm.

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_tillaeg_til_tilladelse_til_public_service-programvirksomhed.pdf _blank i nyt>TILLÆG til TV 2|Danmarks tilladelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional bilag_1_tv_2_om_anvendelse_af_filmpengene_2007-2010.pdf _blank i nyt>BILAG 1 til TILLÆG til TV 2|Danmarks tilladelse: Nærmere bestemmelser om anvendelsen af "filmpengene" i 2007-2010

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_tillaeg_til_bilag_1_om_anvendelse_af_filmpengene_gaeldende_fra_juli_2008.pdf _blank i nyt>TILLÆG TIL BILAG 1 TIL TILLÆGGET TIL TV 2|Danmarks tilladelse: TV2/Danmarks forpligtelser i relation til danske spillefilm

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional tv_2_tillaeg_til_aftale_af_17dec2003_om_bodssystem_ved_overtraedelse_af_tilladelse.pdf _blank i nyt>TILLÆG til BODSSYSTEMET for TV 2|Danmark

<link file:8529 _blank i nyt>TILLÆG TIL BILAG 1 ”Nærmere bestemmelser om anvendelsen af ”filmpengene” i 2007-2010" til tillæg til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed i Word-format

Opdateret 30. oktober 2020