Tilladelse

TV 2|Danmark har med public service-tilladelsen, fået ikke alene ret men også pligt til at udøve public service programvirksomhed i én landsdækkende tv-kanal.

Kanalen skal sendes via det jordbaserede tv-sendenet, det vil sige det, man modtager med sin tag- eller stueantenne. Derudover kan TV 2 også sendes via kabel og satellit.

TV 2-kanalerne TV 2|Zulu, TV 2|Charlie, TV 2|Film, TV 2|News og TV 2|Fri er ikke omfattet af TV 2's public service-tilladelse og er dermed ikke public service-kanaler med en række forpligtelser som hovedkanalen TV 2. Disse kanaler er i stedet registreret hos Radio- og tv-nævnet som kabel- og satellit-kanaler.

Der er den 20. december 2018 udstedt en tilladelse for 2019-2023 til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public-service programvirksomhed, som gælder fra 1. januar 2019. Tilladelsen kan findes nedenfor.

Opdateret 13. januar 2020

Vilkår for TV 2: Tilsyn og bodsaftale

I forbindelse med, at TV 2 blev omdannet til et aktieselskab, fik Radio- og tv-nævnet til opgave at føre tilsyn med, om TV 2 overholder loven og sendetilladelsen og påtale det, hvis der sker overtrædelser.

Samtidig med udstedelsen af tilladelsen blev der indgået en bodsaftale mellem TV 2|Danmark A/S og Kulturministeriet. Bodsaftalen administreres af Radio- og tv-nævnet, der enten på baggrund af klager eller af egen drift kan tage sager om overtrædelse af tilladelsen op.

TV 2 har også - som loven foreskriver - oprettet sin egen uafhængige klageinstans "Seernes redaktør", som det er muligt at henvende sig til.