TV 2-regionernes public service-redegørelser for 2019

De regionale TV 2-virksomheder skal hvert år inden 1. maj aflevere en redegørelse for, hvordan de har opfyldt de forpligtelser, de hver især har i deres public service-kontrakt.

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt de regionale TV 2-virksomheder lever op til deres public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af TV 2-virksomhedernes public service-redegørelser.

Opdateret 15. november 2021