TV 2-regionernes ps-redegørelser for 2014

De regionale TV 2-virksomheder skal hvert år inden første maj aflevere en redegørelse for, hvordan de har opfyldt de forpligtelser, de hver især har i deres public service-kontrakt.

Længere nede på siden her finder du Radio- og tv-nævnets udtalelse om de Regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser.

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt de regionale TV 2-virksomheder lever op til deres public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af TV 2-virksomhedernes public service-redegørelser.

Public service-redegørelser for tidligere år

Opdateret 23. maj 2019