TV 2-regionernes PS-redegørelser for 2007

De regionale TV 2-stationer skal hvert år inden første maj aflevere en redegørelse for, hvordan de har opfyldt de forpligtelser, de hver især har i deres public service-kontrakt.

Længere nede på siden her finder du Radio- og tv-nævnets udtalelse om de Regionale TV 2-stationers public service-redegørelser, følgebreve og pressemeddelelse.

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt de regionale TV 2-stationer lever op til deres public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af TV 2-regionernes public service-redegørelser.

Opdateret 09. maj 2019