TV 2-regionernes PS-redegørelser for 2005

Radio- og tv-nævnet har afgivet udtalelse om de otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2005. Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af redegørelserne, at samtlige regionale TV 2-stationer har opfyldt public service-kontrakternes krav i 2005.

Læs nævnets udtalelse nedenfor.

De otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser kan læses på stationernes respektive hjemmesider:

Opdateret 01. februar 2019