TV 2-regionernes PS-redegørelser for 2003

Radio- og tv-nævnet har afgivet udtalelse om de otte regionale TV 2-stationers public service-redegørelser for 2003. Udtalelsen er afgivet i medfør af radio- og fjernsynslovens § 40, stk. 2, ifølge hvilken nævnet skal afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders årlige redegørelser for opfyldelse af public service kontrakterne.

Se udtalelsen og nævnets pressemeddelelse herom nedenfor. De enkelte regionale stationers public service-redegørelser kan ses på stationernes respektive hjemmesider:

Opdateret 01. februar 2019