Public service-kontrakter

Hver af de otte regionale TV 2-virksomheder har indgået en kontrakt med Kulturminsteriet, der beskriver de public service-forpligtelser, de enkelte virksomheder har blandt andet i forhold til programmer, mangfoldighed, internet, handicappede, digitalt tv osv.

Kontrakterne, der gælder for årene 2019-2023, er ens for de otte virksomheder med to undtagelser:

  1. TV SYD skal lægge vægt på forholdene i det dansk-tyske grænseland, herunder det danske mindretal i Sydslesvig og deres vilkår.
  2. TV 2/BORNHOLM skal lægge særlig vægt på at være initiativtager og formidler inden for kultur og sport i samarbejde med bornholmske institutioner, foreninger mv. med henblik på udsendelse af programmer mv.

Desuden indgår der i de nye kontrakter to virksomhedsspecifikke bilag vedrørende virksomhedernes overordnede strategi samt eksisterende online-tjenester.

Kontrakterne kan findes via nedenstående link (Kulturministeriets hjemmeside).

Opdateret 15. marts 2021

Reguleringen af de regionale TV 2-stationer

Ligesom for DR rummer Radio- og fjernsyns-loven ikke bestemmelser, der giver Radio- og tv-nævnet mulighed for at træffe afgørelser om de regionale TV 2-stationers public service-virksomhed. Det kan alene den enkelte stations bestyrelse.

Radio- og tv-nævnet har alene mulighed for at afgive en udtalelse om de regionale TV 2-stationers opfyldelse af deres public service-kontrakter på baggrund af stationernes årlige redegørelser.