TV 2-regionerne

De otte virksomheder er: TV2/ Lorry, TV SYD, TV 2/NORD, TV 2/Bornholm, TV ØST, TV 2/ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV 2/FYN.

De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige institutioner, som fungerer redaktionelt og økonomisk uafhængigt af TV 2 DANMARK A/S. De regionale TV 2-virksomheders programudbud skal omfatte nyheds- og aktualitetsprogrammer samt programmer med kultur, oplysning og underholdning. Der skal ved programlægningen lægges vægt på tilknytning til regionen og på regional alsidighed.

Hver af de regionale virksomheder har siden januar 2012 haft sin egen 24-timerskanal. Herudover sender de nyheds- og aktualitetsprogrammer om og for det pågældende regionale område i såkaldte vinduer på TV 2’s hovedkanal, ligesom de leverer nyhedsindslag til TV 2-sendefladen. Derudover udbyder virksomhederne nyheds- og aktualitetstjenester på nettet.

De regionale TV 2-virksomheder finansieres stort set udelukkende af licensmidler. De regionale TV 2-virksomheder har ingen reklameindtægter. Indtægterne fra reklamerne i de regionale reklameblokke på TV 2-sendefladen tilgår TV 2.

Formålet med de regionale TV 2-virksomheder er at drive public service-virksomhed. Af den årsag skal virksomhederne ligesom DR og TV 2 leve op til bestemte public service-forpligtelser. Disse er fastsat i en public service-kontrakt mellem hver enkelt virksomhed og kulturministeren.

Det er Radio- og tv-nævnets opgave på grundlag af de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser at vurdere, om de regionale TV 2-virksomheder har opfyldt sine public service-forpligtelser. Radio- og tv-nævnet afgiver derfor årligt en udtalelse om de regionale TV 2-virksomheder opfyldelse af public service-kontrakterne.

Opdateret 23. juli 2019