Høring over public service-redegørelser 2019

Radio- og tv-nævnets høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2019.

Baggrund for høringen

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter med flere kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres før nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagendernes redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår derudover, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Radio- og tv-nævnets præcisering

Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringsfrist

Fristen for indsendelse af høringssvar var:
Mandag den 29. juni 2020 kl. 12.00

Proces efter høringen

Ved udgangen af høringen er der ikke indkommet nogen høringssvar.

Nævnet kunne, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra eventuelt indkomne høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Høringsmateriale:

DR's public service-redegørelse for 2019

TV 2/Danmark A/S' public service-redegørelse for 2019

Opdateret 12. oktober 2020