Høring over public service-redegørelser 2019

Radio- og tv-nævnets høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2019.

Baggrund for høringen

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter med flere kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres før nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagendernes redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår derudover, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Radio- og tv-nævnets præcisering

Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringsfrist

Fristen for indsendelse af høringssvar er:
Mandag den 29. juni 2020 kl. 12.00

Høringssvar kan sendes til: rtv@remove-this.slks.dk

Anfør venligst teksten ”Høring – public service-redegørelser 2019” i emnelinjen, samt eventuelt den eller de public service-redegørelser høringssvaret vedrører.

Proces efter høringen

Samtlige høringssvar bliver efter fristen for afgivelse af høringssvar offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nævnet udarbejder et høringsnotat med en sammenfatning af, hvilke emner eller områder høringssvarene overordnet set beskæftiger sig med. Høringsnotatet offentliggøres sammen med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse.

Høringsmateriale:

DR's public service-redegørelse for 2019

TV 2/Danmark A/S' public service-redegørelse for 2019

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)