Høring over public service-redegørelser 2016

Radio- og tv-nævnets høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2016

Baggrund for høringen

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter m.fl. kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres forinden nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagendernes redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår endvidere, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Radio- og tv-nævnets præcisering

Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringsfrist

Fristen for indsendelse af høringssvar var:
fredag den 9. juni 2017 kl. 12.00.

Proces efter høringen

Samtlige høringssvar er efter fristen for afgivelse af høringssvar blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Indkomne høringsvar til den gennemførte høring

Høringsmateriale:

DR's public service-redegørelse for 2016

TV 2/Danmark A/S' public service-redegørelse for 2016

Opdateret 06. maj 2019