Høring over public service-redegørelser

Baggrund for de årlige høringer

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter en forpligtelse for nævnet til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser.

Høringen sker for at relevante interessenter kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres før nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagendernes redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår derudover, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Præcisering af de årlige høringers emne

Radio- og tv-nævnet har præciseret, at høringerne ikke omfatter emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Processen efter høringerne

Radio- og tv-nævnet kan dér, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra eventuelt indkomne høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Gennemførte høringer:

Du kan finde link til de gennemførte høringer her:

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)