Høring over ny public service-tv-kanal

I medieaftalen for 2019-2023 af 29. juni 2018 blev det besluttet, at der skal udbydes en ny tv-kanal, der skal levere public service med fokus på kultur.

På den baggrund sendes udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-tv-kanal nu i offentlig høring.

Efter høringsfristens udløb, som er mandag den 27. maj 2019, kl. 12.00, vil den endelige bekendtgørelse blive udarbejdet, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft mandag den 1. juli 2019.

Radio- og tv-nævnet udarbejder på baggrund af bekendtgørelsen udbudsmateriale til udbuddet af kanalen med henblik på afholdelse af udbuddet i andet halvår af 2019.

Find høringsmaterialet på høringsportalen.

Opdateret 03. maj 2019